Grevinden

To the rescue!..

Lån grevinden

Hvis du er medlem af en af foreningerne.

Alle som er medlem af SMF 1856 (Sømandsforeningen af 1856) eller Foreningen Galeasen Jutta af Christianshavn, kan leje båden for 300 kr. om dagen (Diesel op til 10 liter er inkluderet). Betales via foreningens mobile pay 161719 med tekst Jutta.Så er Grevinden søklar igen. Efter et længere renovering af det elektriske system, er båden nu klar igen.

Grevinden er en tidligere MOB-båd (Mand Over Bord - båd). Båden er venligst doneret af DFDS.

En frisk tur på sundet


Pas på Torvegade broen!

Ved højvande er båden for høj til at sejle under Torvegade broen.