Vores uddannelse tilbud

Kursusindhold

- uddybet i Moduler

Alt handler om Sikkerhed!

– Hvad er vigtigt ombord på et skib?

Grundlæggende sikkerhed omhandler alle aspekter af sikkerhed til søs. Gennemgang af brandtrekanten for at forstå hvorledes man slukker forskellige former for brand ombord på et skib. Forståelse for brand- og bådruller, som er den enkeltes opgave ved en brand ombord, at kunne forlade skibet i en redningsflåde og de dertilhørende internationale redningssignaler.

Hygiejne

– grundlæggende viden om rengøring, opbevaring og tilberedelse af mad ombord

Rengøring er yderst vigtigt i forhold til madlavning og dermed er hygiejnekurset i forbindelse med madlavning og opbevaring af madvarer en praktisk opgave alle vil deltage i på skift. Hertil kommer rengøring af opholdsrum, soverum, toilet og bad. Til at kunne arbejde inden for mange erhverv hvor sundhedsmyndighederne stiller krav er hygiejnekurset en god fordel.

Økonomi

– lære at holde et budget, i form af indkøb til madlavning

Alle kursister deltager i de praktiske opgaver på skift. Til at give den enkelte kursist en enkelt måde at forstå tal på, vil de i små grupper få til opgave at handle ind til madlavning for alle kursister ud fra et beløb per person. De vil i praksis lære at se efter tilbud og købe ind med fornuft. Andre indkøb til skibet vil give eleverne indsigt i at forstå matematik. Vor matematik lærer vil hermed give eleverne en ny og anderledes måde til at lære at udføre regneopgaver.


Sømandskab

– praktisk læring af sømands arbejde med tovværk, sejlads og sikkerhed til søs

Det er sjovt at arbejde med Sømandskab. Her kan gamle sømænd over 60 år fortælle om oplevelserne på verdenshavene samtidig med at de kan videregive deres viden. Splejsning af tovværk og binde forskellige knob er nødvendigt for at kunne sejle med en gammel galease. Riggen skal vedligeholdes for at sikkerheden er i orden. Sikkerhed til søs handler om at sømanden er godt forberedt og kan overholde de internationale søvejsregler.


Grundlæggende viden om søfart

og søfartsuddannelserne – samt service, restaurant- og hotelområdet samt krydstogtmarked

Modulet omhandler oplysning om de muligheder der kan være ved at tage en uddannelse som faglært skibsassistent, maskinmester, navigatør, kok, tjener, servicemedarbejder og de ufaglærte muligheder ved hoteller og krydstogtskibe.


Samarbejde

i form af øvelser med tilrettelæggelse af sejlads

For at kunne sejle med Galeasen er det nødvendigt at samarbejde. Der er mange forskellige opgaver, hvor flere må arbejde sammen, dels til at sørge for at udstyret er i orden og testet, undersøge alt i forbindelse med en kommende sejlads, vejr og vind for den kommende rute, proviantering, vand og brændstof, check af motoren, sejlene, anker, fortøjninger og sikkerhedsudstyr til brandslukning og redning.

Jobsøgning

  • at kunne præsentere sig selv

Dansk undervisning i en praktisk ramme.

Eleverne vil lære at skrive en ansøgning og et CV ved hjælp af inspiration fra hinanden. De vil opleve at de lærer at skrive som en hjælp til selvhjælp.

Eleverne vil derudover lære kort at kunne præsentere sig selv ved en jobsamtale.

De bruger egne succeshistorier til læring i hvad de er gode til og opbygger dermed en selvtillid.


orden

  • renholdelse, oprydning og samarbejde

I et lille skib hvor mange er samlet på et lille område, er rengøring og orden en grundlæggende forudsætning.

Alle ting i skibet har kun én plads og den skal alle kende. Det er ligesom i et køkken, hvor bestik, gryder, pander, madvarer osv. Har samme plads.

På skibet skal alle kunne finde det rigtige tov i mørke og regn, for at der ikke kan ske ulykker med sejl og bomme. Galeasen har 2 master og 40 forskellige tov-ender, som har hver sin plads.

Service ...

  • grundlæggende viden og med praktik ombord

Modulet tager afsæt i en forståelse for at yde service. Alle ombord har en funktion

og skal hjælpe hinanden. Dermed skabes en indsigt i hvorledes 1 negativ

oplevelse forstærkes således at der skal mindst 10 positive oplevelser til at

opveje en negativ oplevelse. Det gælder for alle erhverv at vi skal samarbejde for

at yde service overfor hinanden eller firmaets kunder.


Artikel i Havnefronten 02.12.21 udpluk:

Gamle sømænd byder unge ombord på galeasen Jutta af Christianshavn


Galeasen Jutta af Christianshavn vil være mere synlig i det maritime miljø på Christianshavn og præsenterer nu både ungdomsprojektet ”Hjælp til selvhjælp” og sejlture for private.

Af Lis Hylander

I disse dage vender den 45 tons tunge Galease ”Jutta af Christianshavn” hjem til sin faste kajplads ved havneudløbet mellem Miljøstyrelsens tidl. hovedsæde og Det Hvide Snit. Jutta har i nogle uger været på værft i Gilleje og bl.a. fået nyt bovspryd. Dermed er det 94 år gamle veteranskib i tiptop stand, og klar til nye eventyr.

Selv om man er gammel matros og har levet et langt liv på søen i den danske handelsflåde, kan man godt være både nyskabende og ambitiøs. Og foreningen Galeasen Jutta af Christianshavn, som overtog skibet i 2017, mangler ikke ambitioner på vegne af Jutta. Skibet skal være omdrejningspunkt i et ungdomstilbud under mottoet ”Hjælp til Selvhjælp”. Samme motto, som er mejslet ind i murstenene på Sømandshjemmet, Prinsesse Maries hjem for gamle Sømænd og sømandsenker på Christianshavn. Sømandsforeningen af 1856 driver således nu både en galease og 83 lejemål til tidligere søfolk.