Folkemødet 2022

Kom og sejl med os på Folkemødet 2022

Baggrund

I 1856 tog den bornholmske matros Peter Funck initiativ til stiftelse af Sømandsforeningen af 1856. Foreningen overtog galeasen, Jutta af Christianshavn i 2017, og galeasen indgår i projektet ”Hjælp til Selvhjælp” for unge. Projektet bidrager til håndteringen af en af det danske samfunds væsentligste udfordringer: At omkring 50.000 unge imellem 18-29 år, står udenfor uddannelse og arbejdsmarked.

Disse udsatte unge har meget til fælles med mange af de gamle sømænd, som blev sendt til søs i en ung alder. Livet på verdenshavene har formet sømændenes levevis, i en særlig kultur præget af et tæt sammenhold, som fremmer en ansvarsbevidsthed, der kan føre de unge videre.

Vi ønsker at bygge bro til de disse unge. Hertil er Galeasen den perfekte ramme, fordi de unge og de ældre sømænd kan udvikle et engagerende sammenhold omkring de opgaver, som skal løses på et skib. Hermed kompetence løftes de unge fra ledighed til uddannelse eller beskæftigelse.

Har du lyst til at hjælpe os - kan vi hjælpe dig.

Du og din gruppe kan få en sejltur i forbindelse med Jeres deltagelse på Folkemødet 2022. Kontakt os for en aftale.

Sømandsforeningens motto fra 1856 - Hjælp til Selvhjælp - er stadig aktuelt i 2022.